Selasa, 5 Juli 2022

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 8 TAHUN 1996

Keputusan Menteri
    [Transportasi Laut]

PUU         : KM. 8 Tahun 1996

Abstrak :

Pelaksanaan Pelayanan Pemanduan Kapal Pada Perairan Wajib Pandu Dan Perairan Pandu Luar BiasaKatalog :Hasil Uji Material MK :